PSYCHISCHE GEZONDHEID OP DE WERKVLOERPSYCHISCHE GEZONDHEID OP DE WERKVLOER

Investeren in een bedrijfscultuur die bespreekbaarheid van psychische gezondheid ondersteunt, loont! Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland, benadrukt dat het belangrijk is om van bespreekbaarheid op de werkvloer een apart speerpunt te maken: “Mensen aan het werk houden en wat daarvoor nodig is structureler agenderen. Dat is voor alle partijen een kans.”

Ongeveer de helft van de mensen met psychische aandoeningen ervaart stigmatisering als de grootste barrière bij hun deelname aan de arbeidsmarkt. Voor deze groep is stigmatisering een dagelijkse bron van zorg. Veel werknemers kiezen ervoor om hun aandoening (selectief) te verbergen. Wanneer psychische aandoeningen beter bespreekbaar zijn, kunnen werkgever en werknemer samen tot oplossingen komen. Een win-winsituatie voor beide partijen, want dit verlaagt ziekteverzuim en presenteïsme. Alle reden dus om te investeren in een bedrijfscultuur die openheid over psychische gezondheid ondersteunt. Bron: website GGZ Nederland.Bent u nieuwsgierig geworden?

Voor vragen en meer informatie, kunt u het formulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Roggestraat 181 / 7311CC Apeldoorn

info@xpeerience.nl

085 - 047 17 71